Przygotowanie terenu pod budowę gliwickiego odcinka DTŚ, od ul. Konarskiego.