Gliwickie podwórka, okolice ul. Szarej, marzec 2012 r.